ZIPYHO KAMARÁDI

evaluovaná metodika pro práci s dětmi v rámci prevence rizikového chování

 Pictures Story M1 czVýzkumným záměrem šetření bylo hodnocení účinnosti programu Zippy´s Friends pomocí prospektivní, kontrolované, randomizované studie. Do studie bylo vybráno čtrnáct škol, které byly následně náhodně rozděleny (randomizovaná) do dvou stejně velkých skupin – experimentální a kontrolní (kontrolovaná studie). Experimentální skupina v průběhu školního roku 2015/16 pracovala s metodikou ZF, kontrolní nikoliv. Počáteční úroveň sledovaných jevů byla zajištěna provedením pre-testu u obou sledovaných skupin. Srovnání bylo provedeno po sebrání post-testu po ukončení implementace programu. 

Zpráva jednoznačně poukazuje na efektivitu Metodiky Zipyho kamarádi.

Zprávu v plném znění si můžete stáhnout zde.

pprch 2016 marketa webV rámci Konference primární prevence rizikového chování, která se konala 31. 10 - 1. 11. 2016 v Praze, jsme realizovali závěrečný workshop k projektu Zippy´s Frineds v České republice. Prezentovali jsme základní výstupy a zkušenosti s implementací této skvělé metodiky u nás. Metodiku na samostatném workshopu prezentovaly i paní učitelky Bernardová a Hájková ze Základní školy u svatého Štěpána. Účastníci si mohly vyzkoušet Zipyho kamarády v roli žáků i klást dotazy z praxe.

Není to však konec této metodiky v ČR. Metodika je připravena pro širší implementaci na prvním stupni základních škol.

AFBOX 1

S radostí vám oznamujeme, že náš partner, Centrum sociálních služeb Praha (oddělení Pražské centrum primární prevence), získal ve spolupráci s námi finanční podporu v rámci grantového řízení Praha – pól růstu na další vzdělávání pedagogických pracovníků v metodice Zipyho kamarádi a navazující metodice Jablíkovi kamarádi. Metodika Jablíkovi kamarádi je určena pro děti ve věku 7-9 let a dosud v České republice nebyla k dispozici. Metodiku Zipyho kamarádi budeme školit již ve školním roce 2016/17, metodiku Jablíkovi kamarádi nejspíš až ve školním roce 2017/18 (je třeba ji přeložit, vydat atd.).

Po zkušenostech jsme se rozhodli změnit formát vzdělávání a kurz bude v rozsahu 3 dnů. Pro pedagogy proškolené v jedné metodice bude možnost doškolení v komplementární metodice za zkrácenou dobu. Jako v minulém školním roce budou i tentokrát součástí metodická setkání a podpora pedagogů, v nabídce budou i další workshopy na témata související s prací pedagogů v heterogenních kolektivech dětí. V rámci projektu bude toto vzdělávání poskytováno školám bezplatně.

Případní zájemnci se mohou hlasit koordinatorce projektu - kontakt zde

Dobrý den,

ráda bych touto cestou vyslovila poděkování a pochvalu projektu Zippyho kamarádi.

Celý projekt je velmi dobře, srozumitelně a poutavě připravený jak pro děti, tak i pro pedagogy.

Zvlášť v současné době, kdy se střetávají různé typy metod výchovy, vlivy rodinného prostředí, názorů, kultur je tento program výborný pro osvojení si základních životních hodnot, pravidel a poučení, která ukáží dítěti cestu správným směrem.

Ne každý rodič je schopný dítě po všech stránkách připravit na reálný život, seznámit s hodnotami a naučit ho, jak se v různých situacích zachovat, jak reagovat, jak se vypořádat s nedadálými situacemi i tragédiemi.

Zippy dává šanci všem dětem vysvětlit různé životní situace, naučit se je předvídat a poradit si s nimi.

Pedagogům a vychovatelům napomůže Zippy k hlubšímu poznání svých žáků, mohou i lépe odhalit, co je případně trápí a nebo, zda nemají nějaký vážný problém v rodině či okruhu kamarádů, který je zapotřebí řešit a nezůstane tak utajen.

To, že je projekt podařený se nejlépe pozná na dětech, které jsou upřímné a nedají se ještě ničím obalamutit. Syn se na hodiny se Zippym těšil a vše ho bavilo. Od pedagogických pracovníků ve škole jsem slyšela též pozitivní ohlas.

Děkuji.

S pozdravem,

Zuzana Hercíková

(syn Jan 2.třída ZŠ Glowackého, Praha 8)

 

 Realizátoři projektu:
bona logo 12
Název projektu: Zipyho a Jablíkovi kamarádi - metodiky pro rozvoj sociálních dovedností

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000040
pcpp logo napis small2
 
Zahraniční partner:
VoksneForBarn2 small