Zipyho a Jablíkovi kamarádi

evaluovaná metodika pro práci s dětmi v rámci prevence rizikového chování

obrazky web zipú 03Metodika Zipyho kamarádi tak, jak ji děláme my v Čechách, se dostala do sborníku evropské dobré praxe. Celý sborník (my jsme na straně 14) najdete zde https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/2017_mh_work_schools_en.pdf

Zmiňuje nás i nejnovější newsletter z EU-Compassu. http://mailchi.mp/bdd8f7cfc2ab/eu-compass-for-mental-health-newsletter-954661

Programová ředitelka Partnerrship for Children, paní Caroline Egar, vyjádřila potěšení a poděkovala nám za skvělou práci, kterou s Zipyho kamarády odvádíme.

 

 konference Projekt nabízí podpořeným osobám vzdělávací sérii zaměřenou na práci se Zipyho kamarády, vzdělávací sérii zaměřenou na práci s Jablíkovými kamarády, nadstavbové kurzy pro doplnění komplementární metodiky, intenzivní metodické vedení a tematické workshopy. V rámci projektu funguje mezioborová expertní platforma. Jejím cílem je podpořit rozvoj programů pro rozvoj sociálních dovedností, prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví u dětí předškolního a mladšího školního věku, síťování institucí a podporu proinkluzivního vzdělávání. Na jaře 2018 proběhne mezinárodní konference za účasti mnoha zahraničních hostů, např. VB, Litva, Slovensko, Bulharsko a Norsko. Další informace budou zveřejněny na webu.

 konference V rámci projektu je jednou z klíčových aktivit mezinárodní konference, která je naplánována na 21. 3. 2018. Mezinárodní konference je vyvrcholením celého projektu. Předpokládaná účast 100 osob. Na konferenci jsou pozváni zahraniční hosté ze zemí, kde mají s prací s metodikou ZK mnohaleté zkušenosti a s nimiž jsme v úzkém kontaktu. Ze zahraničních hostů přislíbili svou účast zástupci charitativní organizace Partnership for Children (Velká Británie), kteří stojí za vznikem a vývojem obou metodik a několik dalších partnerů. Dále pak zástupci litevské organizace Vaiko Labui, kteří se Zipyho kamarády pracují již od roku 2000, a polská organizace COPE, která Zipyho kamarády šíří od roku 2004, zástupci organizace Animus Association z Bulharska a Ligy za duševné zdravie ze Slovenska. Jednáme s norskou organizací Voksne for Barn, která byla partnerem v minulém projektu partnerské organizace E-clinic.


Jedná se o celodenní akci, kdy v dopoledním bloku představí všechny organizace v krátkosti práci se Zipyho a Jablíkovými kamarády v jejich zemi (včetně např. způsobu financování a začlenění do struktury vzdělávání pedagogů a práce s dětmi), odpoledne povedou specializované odborné workshopy.

Konference se bude konat v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy na Mariánském nám. 2, Praha 1. Program bude vyvěšen na zde na webu, sledujte další informace v sekci novinky.

 Pictures Story M1 czVýzkumným záměrem šetření bylo hodnocení účinnosti programu Zippy´s Friends pomocí prospektivní, kontrolované, randomizované studie. Do studie bylo vybráno čtrnáct škol, které byly následně náhodně rozděleny (randomizovaná) do dvou stejně velkých skupin – experimentální a kontrolní (kontrolovaná studie). Experimentální skupina v průběhu školního roku 2015/16 pracovala s metodikou ZF, kontrolní nikoliv. Počáteční úroveň sledovaných jevů byla zajištěna provedením pre-testu u obou sledovaných skupin. Srovnání bylo provedeno po sebrání post-testu po ukončení implementace programu. 

Zpráva jednoznačně poukazuje na efektivitu Metodiky Zipyho kamarádi.

Zprávu v plném znění si můžete stáhnout zde.

 

 Realizátoři projektu:
bona logo 12
Název projektu: Zipyho a Jablíkovi kamarádi - metodiky pro rozvoj sociálních dovedností

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000040
pcpp logo napis small2