Zipyho a Jablíkovi kamarádi

evaluovaná metodika pro práci s dětmi v rámci prevence rizikového chování

Dobrý den,

ráda bych touto cestou vyslovila poděkování a pochvalu projektu Zippyho kamarádi.

Celý projekt je velmi dobře, srozumitelně a poutavě připravený jak pro děti, tak i pro pedagogy.

Zvlášť v současné době, kdy se střetávají různé typy metod výchovy, vlivy rodinného prostředí, názorů, kultur je tento program výborný pro osvojení si základních životních hodnot, pravidel a poučení, která ukáží dítěti cestu správným směrem.

Ne každý rodič je schopný dítě po všech stránkách připravit na reálný život, seznámit s hodnotami a naučit ho, jak se v různých situacích zachovat, jak reagovat, jak se vypořádat s nedadálými situacemi i tragédiemi.

Zippy dává šanci všem dětem vysvětlit různé životní situace, naučit se je předvídat a poradit si s nimi.

Pedagogům a vychovatelům napomůže Zippy k hlubšímu poznání svých žáků, mohou i lépe odhalit, co je případně trápí a nebo, zda nemají nějaký vážný problém v rodině či okruhu kamarádů, který je zapotřebí řešit a nezůstane tak utajen.

To, že je projekt podařený se nejlépe pozná na dětech, které jsou upřímné a nedají se ještě ničím obalamutit. Syn se na hodiny se Zippym těšil a vše ho bavilo. Od pedagogických pracovníků ve škole jsem slyšela též pozitivní ohlas.

Děkuji.

S pozdravem,

Zuzana Hercíková

(syn Jan 2.třída ZŠ Glowackého, Praha 8)

Tam jsou potápěči s dobrou pověstí on-line drogériích. Nicméně někteří nejsou to lékárny vůbec. Zákazníci kupovat stovky tisíc nejrůznějších léků online. Pojďme se bavit o různých léků existuje. Cialis je lék předepsán k ošetření mnoha obtěžovat. Co vy už víte o koupit Cialis? Co musíte přečíst o ? Více informační o Cialis je k dispozici na . Spravedlivě, pro mnoho lidí, čímž se celé věci na prvním místě je nejtěžší krok. Život s impotencí může určitě komplikovat romantiku. Co by měli pacienti poradit se zdravotnickým personálem před koupě Cialis? Informujte svého lékárníka, pokud máte nějaké zdravotní potíže. Bez výjimky, se z dobrého jména lékárně sehnat důvěru s vědomím, že vaše objednávka je zpracována důvěryhodnými lékárníky a že vaše informace jsou v bezpečí.