Zipyho a Jablíkovi kamarádi

evaluovaná metodika pro práci s dětmi v rámci prevence rizikového chování

logo trimbosNizozemský institut Trimbos publikoval v tomto roce velmi zajímavý výzkum, který se pokouší evaluovat Program Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi (navazující prgram pro starší děti). Výsledky jednoznačně ukazují pozitivní dopad těchto programů. Dopuručujeme k přečtení!

 

Evaluace programů Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi Trimbos Institute, Nizozemí (2016)

 

 Realizátoři projektu:
bona logo 12
Název projektu: Zipyho a Jablíkovi kamarádi - metodiky pro rozvoj sociálních dovedností

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000040
pcpp logo napis small2