Zipyho a Jablíkovi kamarádi

evaluovaná metodika pro práci s dětmi v rámci prevence rizikového chování

pprch 2016 marketa webV rámci Konference primární prevence rizikového chování, která se konala 31. 10 - 1. 11. 2016 v Praze, jsme realizovali závěrečný workshop k projektu Zippy´s Frineds v České republice. Prezentovali jsme základní výstupy a zkušenosti s implementací této skvělé metodiky u nás. Metodiku na samostatném workshopu prezentovaly i paní učitelky Bernardová a Hájková ze Základní školy u svatého Štěpána. Účastníci si mohly vyzkoušet Zipyho kamarády v roli žáků i klást dotazy z praxe.

Není to však konec této metodiky v ČR. Metodika je připravena pro širší implementaci na prvním stupni základních škol.

 

 Realizátoři projektu:
bona logo 12
Název projektu: Zipyho a Jablíkovi kamarádi - metodiky pro rozvoj sociálních dovedností

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000040
pcpp logo napis small2