Zipyho a Jablíkovi kamarádi

evaluovaná metodika pro práci s dětmi v rámci prevence rizikového chování

 

 konference Projekt nabízí podpořeným osobám vzdělávací sérii zaměřenou na práci se Zipyho kamarády, vzdělávací sérii zaměřenou na práci s Jablíkovými kamarády, nadstavbové kurzy pro doplnění komplementární metodiky, intenzivní metodické vedení a tematické workshopy. V rámci projektu funguje mezioborová expertní platforma. Jejím cílem je podpořit rozvoj programů pro rozvoj sociálních dovedností, prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví u dětí předškolního a mladšího školního věku, síťování institucí a podporu proinkluzivního vzdělávání. Na jaře 2018 proběhne mezinárodní konference za účasti mnoha zahraničních hostů, např. VB, Litva, Slovensko, Bulharsko a Norsko. Další informace budou zveřejněny na webu.

 

 Realizátoři projektu:
bona logo 12
Název projektu: Zipyho a Jablíkovi kamarádi - metodiky pro rozvoj sociálních dovedností

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000040
pcpp logo napis small2