Zipyho a Jablíkovi kamarádi

evaluovaná metodika pro práci s dětmi v rámci prevence rizikového chování

O projektu

Zipyho a Jablíkovi kamarádi - metodiky pro rozvoj sociálních dovedností

Název projektu: Zipyho a Jablíkovi kamarádi - metodiky pro rozvoj sociálních dovedností

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000040

Datum zahájení: 1. 9. 2016

Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2018

Stručná anotace: Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku, především v oblasti práce s heterogenními skupinami dětí. K tomuto slouží komplex vzdělávacích aktivit, jejichž stěžejní částí jsou unikátní evaluované metodiky Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi určené pro práci pedagoga s dětmi ve věku 5-7 a 7-9 let zaměřené na rozvoj sociálních dovedností a strategií zvládání obtížných situací.

Kontaktní osoba:

Karolína Miháliková, koordinátorka projektu

Email:

Tel.: 737129048

 

 Realizátoři projektu:
bona logo 12
Název projektu: Zipyho a Jablíkovi kamarádi - metodiky pro rozvoj sociálních dovedností

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000040
pcpp logo napis small2