Zipyho a Jablíkovi kamarádi

evaluovaná metodika pro práci s dětmi v rámci prevence rizikového chování

Zippys Friends v České republice

V roce 2015 získala Nezisková organizace E-clinic, z.ú. ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha, oddělením Pražské centrum primární prevence, a norskou Voksne for Barn grant od Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci Norských fondů v Malém grantovém schématu Psychiatrická péče na implementaci metodiky Zippy’s Friends v České republice. V rámci projektu byly přeloženy materiály metodiky do českého jazyka (zajímavostí je, že jsme první zemí, která má k dispozici nově graficky upravené a obsahově vylepšené materiály po poslední revizi). V roce 2015 bylo k používání metodiky vyškoleno prvních 25 pedagogů. Pro ověření účinnosti programu je realizována randomizovaná kontrolovaná studie ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze.

Číslo projektu: CZ11/MGS/031

Norske fondy Logo small2MZCR CMYK p ikonkapcpp logo napis small2eclinic logo small2logocssp small2VoksneForBarn2 small