Zipyho a Jablíkovi kamarádi

evaluovaná metodika pro práci s dětmi v rámci prevence rizikového chování

IMG 3412V únoru proběhlo druhé kolo Metodických setkání k programu Zipyho kamarádi. Ve většině tříd se daří postupovat podobným tempem, v průběhu února přecházejí ze čtvrtého do pátého modulu. Většina učitelů se shoduje, že se již lépe daří stihnout program lekce ve vyhrazeném čase, v případě potřeby pokračují s lekcí v další hodině. U nejmladších dětí se objevili obtíže udržet po celou dobu pozornost dětí, osvědčilo se rozložit lekci do delšího času a proložit ji jinými aktivitami.
Některé kolegyně si pochvalovaly spolupráci s rodiči, která předčila jejich očekávání. S rodiči, kteří odmítli spolupráci od počátku, se podařilo najít alespoň kompromis. Naopak v některých případech se objevilo, že rodiče navrhují dětem řešení zcela proti smyslu programu – Např. tak ho prašti taky atd. Shodli jsme se na tom, že se vyplatí podobná doporučení s dítětem probrat pomocí „Pravidel pro dobrá řešení“ , ale vyhnout se kritice rodičů.
V několika školách proběhlo již téma ztráty. Děti jej hodnotily jako velmi zajímavé, nenaplnily se obavy s přílišného rozrušení dětí. Některé skupiny plánují návštěvu hřbitova, v některých navštíví raději zvířecí hřbitov, několik tříd tuto aktivitu vynechá (především pokud nejsou učitelé sami realizátory programu ve třídě).
Účastníci většinou vidí v programu smysl, dokonce mají pocit, že lze pozorovat změny ve frekvenci konfliktů. Na Zipyho se odkazují i při řešení situací vzniklých v ostatních hodinách. S nejmladšími dětmi je práce hodnocena jako obtížnější, jako ideální cílová skupina vychází nejspíše druhá třída. V programu chtějí účastníci většinou dále pokračovat – například prohlubováním doplňkovými aktivitami. Přivítají, pokud budou proškoleni i jejich kolegové, prostor se otevírá ve spolupráci se školní družinou.